Odlicz 100% VAT od auta z kratką. Masz czas do końca marca 2014r.

Poza samochodami, od których już dziś przysługuje pełne odliczenie VAT, od 1 stycznia 2014 roku, przedsiębiorca będzie mógł odliczyć cały podatek VAT od zakupu / leasingu pojazdu samochodowego, jak również od paliwa wlewanego do tego samochodu, przy spełnieniu przez taki pojazd następujących warunków:
 • będzie to pojazd samochodowy inny niż samochód osobowy oraz
 • w takim pojeździe liczba miejsc (siedzeń) łącznie z miejscem dla kierowcy wynosi:
  • 1 - jeżeli dopuszczalna ładowność jest równa lub większa niż 425 kg,
  • 2 - jeżeli dopuszczalna ładowność jest równa lub większa niż 493 kg,
  • 3 lub więcej - jeżeli dopuszczalna ładowność jest równa lub większa niż 500 kg, (co oznacza, że w odniesieniu do najpowszechniejszych pojazdów, mających ponad 3 miejsca siedzące, prawo do odliczenia VAT nie będzie ograniczone, jeśli samochód będzie samochodem innym niż osobowy, o czym decydować będzie świadectwo homologacji oraz jego dopuszczalna ładowność wyniesie co najmniej 500 kg)
 • rodzaj pojazdu (czyli że jest to pojazd inny niż osobowy), dopuszczalna ładowność i liczba miejsc w pojeździe będą wynikały wprost ze świadectwa homologacji (wyciągu ze świadectwa homologacji). Uwaga: Pojazdy o DMC poniżej 3,5 tony, które w świadectwie homologacji nie będą miały określonej dopuszczalnej ładowności lub liczby miejsc, będą uznawane za samochody osobowe.
Co ważne, dla pojazdów spełniających powyższe warunki, dla wykazania ich „ciężarowości” nie będzie wymagane żadne dodatkowe badanie okręgowej stacji kontroli pojazdów, wymagana jest natomiast świadectwo homologacji (wyciąg), w którym potwierdzone będzie spełnienie powyższych warunków przez pojazd.
W całym pierwszym kwartale 2014 r. (najprawdopodobniej w całym) będziemy mieli zatem znacznie korzystniejsze dla przedsiębiorców, w stosunku do obecnych, zasady pozwalające odliczyć VAT od pojazdów. Co więcej, i co bardzo ważne, w tym okresie będą obowiązywały jednolite zasady kwalifikowania pojazdów dla celów VAT i podatku dochodowego (CIT, PIT).
Poniżej znajdują się odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania w odniesieniu do zmian podatkowych.
 • Na co zwracać szczególną uwagę w odniesieniu do pojazdów z tej „nowej” kategorii ciężarowej? – Na oznaczenie pojazdu w wydanych do niego dokumentach czyli w: wyciągu ze świadectwa homologacji, fakturze zakupu oraz – po zarejestrowaniu – w dowodzie rejestracyjnym (dla danego pojazdu we wszystkich trzech dokumentach musi być tożsame oznaczenie i dane dotyczące kategorii pojazdu). Dlaczego? 
  • Bo niestety będziemy mieli sytuacje, w których taki sam pojazd np. typu VAN, w obydwu wypadkach bez żadnej kratki, może wystąpić w wersji ciężarowej oraz osobowej, a o tym czy jest to ciężarówka czy osobówka decydować będą powyższe dokumenty, w tym przede wszystkim wyciąg ze świadectwa homologacji i zawarte w tym wyciągu dane.
 • Czy będą mogli odliczać 100% VAT od paliwa?
  • Zgodnie przedstawionymi zasadami. Należy się jednak spodziewać, że po wejściu w życie zmienionych przepisów (po 1 kwietnia 2104 r.), prawo do odliczenia podatku VAT od paliwa i części eksploatacyjnych od samochodów, które „przejściowo” staną się ciężarowymi (w I kwartale) prawdopodobnie będzie później limitowane.
 • Czy to musi być samochód nowy? 
  • Lepiej żeby był to samochód nowy, z homologacją wydaną na pojazd samochodowy inne niż osobowy, wskazującą dodatkowo dopuszczalną ładowność oraz liczbę miejsc. Będzie to mógł być także samochód używany, o ile ma homologację spełniającą również te kryteria.
 • Samochody typu BMW 740 XD sprowadzane z Niemiec z homologacją ciężarową po zamontowaniu kratki czy są zwolnione z opłaty akcyzy? 
  • Przepisy celne rządzą się nieco innymi prawami niż przepisy dotyczące VAT. O ile zgodnie z polskimi przepisami celnymi, samochód taki będzie kwalifikowany jako ciężarowy, to będzie zwolniony z akcyzy. Inaczej natomiast przedstawia się ta kwestia w odniesieniu do odliczenia podatku VAT: jeśli ze świadectwa homologacji (w tym jego wyciągu, wydanego na terytorium Niemiec, przetłumaczonego na język polski, będzie wynikało, że jest to pojazd klasyfikowany jako N1 (inny niż osobowy), będzie miał wskazaną odpowiednią dopuszczalną ładowność oraz liczbę miejsc, to wówczas polski przedsiębiorca przy jego nabyciu/leasingu a także od paliwa/ części eksploatacyjnych odliczy cały VAT. 
 • Co jeśli ten sam model samochodu ma "kratkę" i homologację N1/ inny nie ma "kratki”, ale ma homologację N1? 
  • W październiku 2012 uległy zmianie europejskie przepisy  w zakresie homologacji, do tej daty pojazd z homologacją N1 musiał posiadać stałą przegrodę tzw. kratkę, po tej dacie nie ma już obowiązku posiadania stałej przegrody natomiast muszą zostać spełnione inne warunki dla tego typu pojazdu (m. in. odpowiednie wymiary załadunku i przestrzeni z tym związanej, tylne drzwi); dla finansującego oraz korzystającego najważniejszy jest fakt posiadania odpowiedniej homologacji w celu umożliwienia odliczenia pełnej kwoty VAT.
 • Czy skuteczna będzie "przeróbka" posiadanego samochodu osobowego / innego pojazdu w celu umożliwienia odliczenia pełnej kwoty VAT?  
  • W naszej ocenie może to nie być zabieg w pełni umożliwiający odliczenie VAT, z OSKP możliwe będzie uzyskanie zaświadczenia o ciężarowości pojazdu oraz odpowiedniej ładowności i ilości miejsc natomiast homologacja pozostanie na samochód osobowy (M1).

Wniosek leasingowy - ONLINE

Pole wymagane
Pole wymagane
Pole wymagane
Pole wymagane
Pole wymagane
Pole wymagane
Pole wymagane
Pole wymagane
Pole wymagane
Pole wymagane
Pole wymagane
Pole wymagane
Pole wymagane
Pole wymagane
Pole wymagane
Pole wymagane
Pole wymagane
Pole wymagane
Pole wymagane
Pole wymagane
Pole wymagane
Pole wymagane
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Leasing-Experts S.A. KRS0000442853 zawartych w niniejszym formularzu danych w celu udostępnienia powyższych informacji firmom leasingowym, faktoringowym, bankom do przygotowania oferty cenowej oraz podjęcia decyzji o finansowaniu (zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych - Dz.U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.)
 Pole wymagane
Wyrażam również zgodę na wysyłanie na podany przeze mnie adres e-mail lub przekazywanie za pośrednictwem telefonu informacji handlowych, dotyczących nowych produktów i usług finansowych oferowanych przez Leasing-Experts S.A. (zgodnie z Ustawą z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną - Dz.U. nr 144 poz. 1204 z późn. zm.).
 Pole wymagane
Copyright © 2014 NetArt