leasing

Czym jest leasing?

Co to jest leasing? Kto może wziąć leasing? Jakie są rodzaje leasingu? Wyjaśniamy.

Leasing - co to takiego?

Leasing to jeden z najpopularniejszych sposobów pozyskania przedmiotów potrzebnych w firmie, którego rozwój nastąpił w latach 50. ubiegłego wieku w USA. Co ciekawe, pierwsze transakcje na kształt leasingu zawierano już 5000 lat temu w starożytnym Egipcie i Mezopotamii. To wtedy Arystoteles, słynny grecki filozof sformułował stwierdzenie, iż “bogactwo bardziej polega na posiadaniu, niż używaniu”. Rozwój leasingu w Polsce datuje się na lata 90. ubiegłego wieku. Wtedy nikt nie zdawał sobie sprawy, jaki potencjał drzemie w leasingu, jednak dziś w tej kwestii wiele się zmieniło.

Definicja leasingu w świetle polskiego prawa

Leasing to umowa cywilnoprawna, ściśle zdefiniowana przed kodeks cywilny, polegająca na oddaniu w dzierżawę przedmiotu leasingu leasingobiorcy w zamian na wnoszenie comiesięcznych rat (art. 709 pkt 1 KC). Co ważne, umowa leasingu musi być zawarta na piśmie pod rygorem nieważności. Należy zaznaczyć także, iż leasingowi podlegają tylko środki trwałe, które można poddać odpisom amortyzacyjnym, czyli m.in. pojazdy, maszyny budowlane, urządzenia medyczne czy nieruchomości.

Kto bierze leasing?

Rosnąca z roku na rok popularność leasingu spowodowała, że stał się on coraz bardziej dostępny dla każdej firmy - niezależnie od jej stażu czy posiadanego majątku. Wbrew powszechnie panującej opinii, że przedmioty w leasing biorą tylko najbogatsze przedsiębiorstwa, jest on przeznaczony dla mikrofirm, a także jednoosobowych działalności gospodarczych.

Rodzaje leasingu

Podział leasingu następuje w dwóch kategoriach - liczba stron biorących udział w transakcji oraz rodzaj finansowania leasingowego. Ze względu na liczbę stron wyróżnia się leasing bezpośredni, gdzie umowa leasingu zostaje zawarta od razu z leasingobiorcą oraz leasing pośredni, w którym uczestniczy jeszcze jedna strona - przeważnie jest to przedsiębiorstwo leasingowe lub bank.

Rodzaje finansowania leasingowego

  • ● leasing operacyjny - najczęściej wybierana forma leasingu, w której pełnoprawnym właścicielem użytkowanego przedmiotu przez cały okres trwania umowy jest leasingodawca i to on zajmuje się opłatami amortyzacyjnymi. Charakteryzuje się: podatkiem VAT naliczonym osobno do każdej raty oraz wykupem końcowym przeważnie w wysokości 1% wartości przedmiotu netto.

  • ● leasing finansowy - rodzaj leasingu, w którym leasingobiorca staje się pełnoprawnym właścicielem przedmiotu od pierwszego dnia trwania umowy i to na nim ciąży obowiązek dokonywania odpisów amortyzacyjnych. Inne istotne cechy to: podatek VAT naliczony z góry do całości kwoty transakcji oraz wykup następujący wraz z wniesieniem ostatniej raty leasingowej.

  • ● leasing zwrotny - najmniej popularna forma finansowania, w której to leasingobiorca oddaje instytucji leasingowej swoje własne przedmioty, aby następnie móc je wziąć w leasing. Leasingodawca z kwoty transakcji potrąca udział własny klienta oraz spłaca ewentualne ciążące na nim długi. Leasing zwrotny to świetnie rozwiązanie dla firm, które dysponują wolnymi środkami trwałymi oraz potrzebują zastrzyku gotówki na dalszy rozwój firmy.

  • ● leasing konsumencki - leasing przeznaczony dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej.

Jak dokonać wyboru najlepszej firmy leasingowej?

Umowa leasingowaWybór odpowiedniej firmy leasingowej to zadanie, które spędza sen z powiek niejednemu przedsiębiorcy. Banki oraz wyspecjalizowane instytucje leasingowe dwoją się i troją, aby przyciągnąć klientów coraz to większymi promocjami. Jeśli chcemy dokonać wyboru najlepszej i najtańszej oferty leasingowej, należałoby odwiedzić co najmniej kilka placówek, a następnie porównać ich oferty. W takiej sytuacji uwagę należy zwracać przede wszystkim na:

  • ● cenę całkowitą leasingu, gdyż oprócz bazowej raty netto, mogą wystąpić inne opłaty dodatkowe,

  • ● opłaty dodatkowe - najczęściej dostępne w tabeli opłat i prowizji danej firmy leasingowej.

W sytuacji, gdy przedsiębiorcy nie mają czasu lub zwyczajnie nie znają kwestii leasingu, powinni oni zgłosić się do pośredników leasingowych.