leasing

Leasing na środki transportu

Leasing na samochód. Leasing a kredyt. Leasing na samochód używany. Wyjaśniamy.

Prawie połowa całego rynku leasingowego to pojazdy. Mowa tutaj przede wszystkim o samochodach osobowych, popularnych “dostawczakach”, tirach czy ciężarówkach. Przedsiębiorcy szukający nowego pojazdu do swojej firmy często stają przed dylematem - leasing czy kredyt, co okaże się bardziej korzystne?

Przewaga leasingu nad kredytem

Leasing i kredyt to najczęściej rozważane przez przedsiębiorców formy finansowania pojazdów w firmie. Mimo kilku podobieństw, są to dwie zupełnie inne formy finansowania. W chwili, gdy firmy rozglądają się za nowymi pojazdami, lepszym rozwiązaniem okaże się leasing, gdyż jest on znacznie tańszy i prostszy w otrzymaniu. Zaletami leasingu są również korzyści podatkowe, wynikające z możliwości odliczenia VAT oraz relatywnie niski wkład własny. Kredyt zaś, charakteryzuje się długimi i skomplikowanymi procedurami, obowiązkiem udokumentowania sytuacji finansowej firmy oraz wysokim wkładem własnym. Znaczącą różnicą między leasingiem a kredytem jest także forma własności posiadanego przedmiotu - w przypadku leasingu, pojazd de facto jest własnością leasingodawcy; przy kredycie własność przechodzi na klienta od pierwszego dnia trwania umowy.

Leasing operacyjny czy finansowy - który wybrać w przypadku finansowania pojazdu?

Leasing operacyjny to świetne rozwiązanie dla firm, które po zakończeniu umowy nie zamierzają wiązać się z dotychczas użytkowanym pojazdem. Wraz z końcem umowy, przedsiębiorcy mają możliwość wyboru jednego z dwóch rozwiązań - oddanie pojazdu do leasingodawcy lub jego wykup za kwotę ustaloną na początku zawarcia umowy. Zupełnie inaczej sytuacja ta ma się w kwestii leasingu finansowego - wykup pojazdu następuje wraz ze spłatą ostatniej raty leasingowej. Inne różnice między leasingiem operacyjnym a finansowym to:

Leasing operacyjny Leasing finansowy
Forma własności Po stronie leasingodawcy przez cały okres trwania umowy Od początku umowy pojazd należy do leasingobiorcy
Podatek VAT Naliczany oddzielnie do każdej raty Naliczony od razu z góry
Amortyzacja Po stronie leasingodawcy Po stronie leasingobiorcy

Leasing na pojazd nowy i używany

W świetle polskiego prawa, pojazd nowy to taki pojazd, który spełnia jeden z wymienionych niżej wymagań:

  • ● w dniu zakupu ma przejechane nie więcej niż 6000 km,

  • ● ma przejechane więcej niż 6000 km, jednak od momentu dopuszczenia go do użytku (przeważnie data pierwszej rejestracji) nie minęło 6 miesięcy.

  • Analogicznie, pojazd używany definiuje się jako odwrotność powyższych wymagań.

Znaczący wpływ na okres finansowania pojazdu ma wiek - to na jego podstawie ustala się maksymalny okres leasingu. Im większy wiek pojazdu, tym krótszy będzie okres leasingu:

  • 6 lat - maksymalny okres leasingu wynosi 24 miesiące,

  • 5 lat - maksymalny okres leasingu wynosi 36 miesięcy,

  • 4 lata - maksymalny okres leasingu wynosi 48 miesięcy

  • 1-3 lat - maksymalny okres leasingu wynosi 60 miesięcy.

Jakie warunki trzeba spełnić, aby otrzymać leasing na środek transportu?

Każdy bank, czy też instytucja leasingowa ma swoje indywidualne wymagania, które można znaleźć na stronie firmowej. W większości przypadków, aby otrzymać leasing należy:

  • ● prowadzić działalność minimum 3 miesiące,

  • ● wykazać się odpowiednimi dokumentami potwierdzającymi ciągłość finansową danej firmy,

  • ● nie posiadać zadłużeń.