leasing

Jak rozwiązać umowę leasingu?

Jak rozwiązać umowę leasingu? Co to jest cesja leasingu? Kto może rozwiązać umowę leasingu? Opłaty za rozwiązanie leasingu. Wyjaśniamy.

Przedwczesne rozwiązanie umowy leasingu to nie rzadkość. Firmy często decydują się na tego typu rozwiązanie, gdy nie mają wystarczających środków na spłatę miesięcznych rat lub dany przedmiot okazał się zbędny. Jak rozwiązać umowę leasingu oraz kiedy można to zrobić?

Komu przysługuje rozwiązanie umowy leasingu?

Rozwiązanie umowy leasingu w większości przypadków przysługuje leasingodawcy, jak i leasingobiorcy. Jednakże należy to dokładnie sprawdzić w umowie, bowiem może okazać się tak, że tylko leasingodawca zastrzega sobie prawo do przedterminowego rozwiązania umowy. Decyzja o rozwiązaniu leasingu niesie za sobą wiele konsekwencji. Przeważnie jest to nakaz spłaty wszystkich rat wraz z odsetkami - mówi o tym artykuł 709 pkt 3 kodeksu cywilnego:
“W razie wypowiedzenia przez finansującego umowy leasingu na skutek okoliczności, za które korzystający ponosi odpowiedzialność, finansujący może żądać od korzystającego natychmiastowego zapłacenia wszystkich przewidzianych w umowie a niezapłaconych rat, pomniejszonych o korzyści, jakie finansujący uzyskał wskutek ich zapłaty przed umówionym terminem i rozwiązania umowy leasingu.”

Czym jest cesja leasingu?

Firmy, które chcą uniknąć konsekwencji spowodowanych przedterminowym zakończeniem umowy, powinny zainteresować się cesją, czyli przekazaniem przedmiotu leasingu na inną osobę. Działanie to należy do żmudnych i długotrwałych, ponieważ znalezienie nowego leasingobiorcy nie jest proste. Firmy zazwyczaj na własną rękę muszą szukać chętnego na przekazanie przedmiotu leasingu - przeważnie są to pojazdy. Cesja wiąże się również z jednorazową opłatą dla leasingodawcy, która wynosi około 500-1000 zł. Co ważne, w przypadku cesji leasingu umowa dla nowego leasingobiorcy jest kontynuowana na takich samych zasadach, jak dla poprzedniego klienta.